Handelsbetingelser

Nedenfor kan du finde de generelle vilkår for handel med QuickConsult.dk ApS. Vi opfordrer til, at du læser dem grundigt igennem, inden du gennemfører et køb.

1. Anvendelse
Disse handelsbetingelser (herefter kaldet “Betingelserne”) gælder for alle Services, der bliver solgt på www.quickconsult.dk (herefter kaldet “websitet”) af QuickConsult.dk ApS (herefter kaldet “Quick”), som kunder heraf (herefter kaldet “Kunder”) måtte købe. Betingelserne gælder både for private og erhvervskunder, dog gælder afsnit 8 – Behandling af personoplysninger – alene for erhvervskunder, som vi er databehandler for.

2. Services
De dokumenter/Services, der bliver solgt fra Websitet (herefter “Services”), er afhængige af Brugerens input og valg, hvorfor eventuelle fejl i Brugerens input eller valg ikke er Virksomhedens ansvar. Brugeren kan dog altid ved henvendelse til Virksomheden, få ændret en fejlindtastning.

3. Pris og betaling
Alle priser på Websitet er i danske kroner (DKK) og er inklusiv moms for Services til private og erhvervsdrivende. Når du gennemfører køb på Websitet, vil beløbet blive trukket på dit kreditkort samme dag. Betaling er for opstartsgebyr i hver enkelt sag.
Websitet modtager betaling fra Dankort, Visa og Mastercard og MobilePay. Virksomheden betaler det gebyr, der opkræves af betalingsindløser (dem der formidler betaling over kreditkort). Brugeren betaler selv eventuelle andre gebyrer, som egen kortudsteder derudover måtte opkræve.
Hvis Brugeren gennemfører en rådgivningssag, vil Brugeren blive faktureret det resterende beløb via almindelig faktura pr. email. Betalingsfristen vil være 8 dage netto. Ved forsinket eller manglende betaling forbeholder Virksomheden sig ret til at pålægge renter eller rykkergebyr efter renteloven og i øvrigt forfølge sit krav.

4. Levering
Når Kunden har gennemført en betaling, vil Kunden blive kontaktet via email og/eller telefonisk hurtigst muligt.

5. Fortrydelsesret
Der er ikke fortrydelsesret på produkter købt online på www.quickconsult.dk. Dog er der fortrydelsesret på den del, som ligger udover startgebyret i de enkelte services. Du kan fortryde købet senest 14 dage efter bestilling af den enkelte Service.

6. Ansvar
Virksomheden er ansvarlig for Services’ indhold, men Virksomheden er ikke ansvarlig for hverken direkte, indirekte eller afledte tab, som Kunden måtte lide som følge af fejlagtig anvendelse af Services.
Indholdet på Websitet, korrespondance eller anden kontakt med Virksomheden udgør ikke juridisk rådgivning af nogen art.
Virksomheden er ikke ansvarlig for nogen reference, link eller anden henvisning til tredjeparts hjemmeside, som måtte kunne findes på Websitet.

7. Reklamation og mangler
Alle Brugere er inden for 14 dage efter deres køb berettiget til at reklamere over Services, hvis en Service ikke måtte leve op til forventningerne. Du kan reklamere ved at kontakte mail@quickconsult.dk.

8. Behandling af personoplysninger
For behandling af Kundens personoplysninger er aftalt følgende: Begge parter skal løbende gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der opfylder kravene i Forordning 2016/679 (”Forordningen”) for at sikre beskyttelse af de registreredes rettigheder.
Virksomheden skal have ret til for egen regning og risiko, at anvende underleverandører, der også behandler Kundens personoplysninger. Virksomheden skal ved påtænkt skift af en underleverandør eller anvendelse af en ny underleverandør skriftligt underretter Kunden, mindst 30 dage før det påtænkte skifte. Kunden har ret til at komme med indsigelser mod det påtænkte skifte.
Virksomheden påser at alle underleverandører opfylder kravene i artikel 28 i forordningen og forpligtelserne i dette afsnit.
Virksomheden må ikke uden Kundens skriftlige forudgående tilladelse overføre Brugerens personoplysninger til lande uden for EU/EØS.
Al behandling af Kundens personoplysninger sker i henhold til Kundens dokumenterede instruks. Den dokumenterede instruks udgøres dels af parternes aftalegrundlag, og dels af de særskilte instrukser, som Kunden måtte give Virksomheden.
Hvis Kunden ikke instruerer Virksomheden om andet, er Virksomheden berettiget og forpligtet til at slette Kundens personoplysninger senest 12 måneder efter, at forretningsforholdet mellem parterne er endeligt ophørt.
Virksomheden har ret til at anonymisere Kundens personoplysninger og andre data, og anvende dem til at udvikle og udbyde tjenesteydelser, enten selv eller i  samarbejde med andre.

8. Ændringer
Virksomheden tager forbehold for tryk- og prisfejl.
Virksomheden er ikke ansvarlig for nedbrud af eller svigtende adgang til Websitet, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for Virksomhedens kontrol.

9. Oplysning om klagemuligheder
En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos Virksomheden kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.
EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal Kunden angive Virksomhedens e-mail adresse mail@quickconsult.dk.

10. Lov og værneting
Enhver tvist der udspringer af Brugerens køb af Services eller heraf følgende tvister, herunder disse handelsbetingelsers omfang eller gyldighed, er underlagt dansk ret og skal indbringes for Københavns byret.
Hvis Kunden har nogen spørgsmål, er Kunden altid velkommen til at kontakte os på mail@quickconsult.dk.